Библиотека и музей на съвременното изкуство

Масивната сграда е построена през 1935 г. като училище, което функционира до 1944 г. В края на Втората световна война е преустроена в болница. След 1989 г. сградата остава държавна собственост, но е неизползваема. В по-ново време сградният фонд започна да се руши и стана обект на посегателства.

Като първа стъпка преди 4 години придобихме собствеността и поехме отговорността за бъдещето на сградата. Предстои тя да се превърне в съвременен и атрактивен комплекс - библиотека и музей на съвременното изкуство. Връзката между съществуваща сграда – библиотеката, и новопостроената – музеят, ще се осъществи чрез изграден атриум помежду им. В двора се предвиждат зелени площи с атрактивна растителност и малък амфитеатър за провеждане на събития.

Музеят за Съвременно изкуство, освен експозиционни площи, музейна библиотека, зала за образователни курсове и лекционна зала, ще включва зона с ателиета и работилници за млади автори, зона със симулантна зала, лаборатория и кабинети.

В библиотеката ще има детски отдел, читалня, хранилище, каталожна зала и малка зала за игри, информационен център, звукозаписно студио, дигитално студио и копирен център, отдел за заемане на книги за дома за възрастни, каталожна зала, методичен отдел, кинозала, отдел за комплектоване и обработка на фондовете, справочно-библиографски отдел и краезнание.

В сградата ще бъде обособена още многофункционалната зала за изложби, концерти и срещи, с прилежаща лятна градина. В проекта се предвижда подземен паркинг.

Други проекти