Детска градина в село Маринка

Изграждаме нова детска градина в село Маринка. Тя ще се ползва от 60 деца. Освен помещенията за тяхното отглеждане, сградният комплекс включва и физкултурен салон.

Проектът е с екологична насоченост и предвижда в двора да има зеленчукова градина. В нея ще се произвеждат пресни продукти за менюто на децата.

Други проекти