2016-2019

Център за рехабилитация на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания

Център за рехабилитация на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания

Подписан е договор за създаване на Център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания. Предстои изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща сграда по плана на вилна зона "Минерални бани". Новият комплекс ще бъде с най-модерно обзавеждане и специализирано медицинско оборудване. До момента в Бургас липсваше такава инфраструктура и услуга, които да осигурят достъп до качествени здравни грижи за деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания.

По проекта ще бъдат обучени 11 медицински и немедицински специалисти за работа с тази целева група: педиатър; психиатър; невролог; физиотерапевт, кинезитерапевт, рехабилитатор, психолог, логопед, социален педагог и помощен персонал/санитари. Предвижда се да бъдат привлечени доброволци, които да се грижат за децата.

Предстои и обучение на 80 родители на деца, страдащи от ДЦП, соматични увреждания, аутизъм.

Създаденият Център за рехабилитация и психологическа подкрепа ще има капацитет за 20 посещения на ден, до 6000 годишно.

Други акценти