Благоустрояване на историческото ядро в Приморски парк

Историческото ядро на Морската градина е разположено между паметника на А.С. Пушкин и хотел "Приморец". Идейното решение предлага изграждането на повече атракциони, кътове за отдих, нова и разнообразна багра от декоративни дървета, храсти и цветя.

Сред предвидените нови атракциони има висящ мост от екоматериали. Фонтанът до Гъбката ще бъде преизграден в много по-атрактивен вид. Ще се обновят двете обществени чешми - тази с форма на мида при входа към Централен плаж, и другата между паметниците на Христо Фотев и Петя Дубарова.

В рамките на проекта ще се извърши цялостна реконструкция на настилките, като ще се използват характерните за парка материали и ще се поднови парковата мебел. Голям процент от декоративната растителност на територията на историческото ядро е на пределна възраст. Затова е планирано частично саниране на дърветата. В парка поетапно ще се засадят 1000 широколистни и 230 иглолистни дървета, както и над 100 декоративни вида, съобразени с бургаския климат. Ще се изгради модерно енергоспестяващо осветление и видеонаблюдение, с което ще се повиши сигурността на посетителите.

Други проекти