2016-2019

Нов образователен кампус "Александър Георгиев - Коджакафалията"

Нов образователен кампус

Сградата е построена през 1915 г. върху терен, дарен от благодетеля на Бургас Александър Георгиев - Коджакафалията. Тя е била сиропиталище за деца, чиито родители са загинали в Балканската война. Впоследствие се превръща в интернат от затворен тип, какъвто беше през последните 50 години.

Изготвеният проект предвижда реконструкция на сградата и превръщането й в част от модерен образователен кампус в сърцето на града. Мащабното вътрешно и външно преустройство ще осигури съвременни учебни стаи с максимално ясни технологични връзки. Сградата ще се обвърже функционално със съществуващия учебен корпус чрез атрактивен стъклен ръкав/топла връзка. Предвижда се основен ремонт на покрива и ново фасадно решение с подмяна на дограмата, за да се постигне съвременно екстериорно звучене. В дворното пространство ще има площадки за спорт и отдих на учениците със съвременни настилки и паркови елементи. Ще се монтира инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа. Екологичната концепция на проекта предвижда също така събиране и използване на дъждовните води за поливни нужди.

С изпълнението на проекта значително ще се подобрят условията за обучение на над 2000 ученици в ПМГ,,Акад. Никола Обрешков" и ГРЕ "Г.С.Раковски", както и на 320 ученици от Вечерната гимназия и ще се даде възможност да се увеличи приемът в тези училища, които са сред най-желаните не само на градско, но и на областно ниво.

Други акценти