Старата „Магазия“ в Пристанището става Морски културен и развлекателен център

Изградена през 1903 г., сградата на Магазия 1 е една от най-старите запазени постройки на територията на Пристанище Бургас. Конструкцията й е метална, нитована, с историческа стойност.

Предвижда се с ремонта на сградата тя да поеме нови функции. Старата Магазия ще се превърне в Морски културен и развлекателен център, при запазване и подходящо експониране на съществуващата конструкция. Тя ще стане място за разнообразни събития, които да обогатят културния живот на Бургас и да популяризират сред посетителите му морската култура, практики и история.

Новият Морски център ще включва:

  • Образователна, развлекателна, експозиционна част – многофункционални зали, кабинети, библиотека и др.
  • Фоайе за пристигащи и заминаващи пътници от каботажно плаване;
  • Ресторант, кафене, детски център, магазини.

Предвижда се и цялостен ремонт на пътя от новия вход за обществен достъп под хотел „Приморец“ до Морска гара.

Други проекти