Масово навлизаме в междублоковите пространства на всички комплекси

Предстои масирано обновяване на междублокови пространства и улици във всички комплекси на града. Започваме ударно в „Меден рудник“ и „Възраждане“. Проектите са насочени към:

  • рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране,
  • осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност,
  • рехабилитация и предложения за нови решения в уличното озеленяване,
  • енергоефективни решения за уличното осветление,
  • внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода,
  • използване на алтернативни източници на енергия,
  • мерки за управление на отпадъците,
  • създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

Предвижда се подмяна на алейни настилки, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, декоративни пластики и др.), монтиране на енергоспестяващо алейно осветление, озеленяване, създаване на достъпна среда, изграждане на детски площадки, съобразени с изискванията за безопасност. Освен това, ще бъдат обособени зони за рекреация, спорт, ще се изградят нови паркинги и велоалеи.

Други проекти