Още инвестиции в транспорта

Развитието на устойчива система за градски транспорт, щадяща околната среда, е от особена важност за Бургас. През следващия мандат предстои да приключим проект „Интегриран градски транспорт“, което означава, че освен дейностите до момента, ще въведем електронна билетна система, видеонаблюдение по кръстовищата, по които минава бързата автобусна линия, система за информация на пътници в реално време и ще осигурим приоритет на градския транспорт на светофарно регулираните кръстовища. Спирките ще са с електронни табла, които показват след колко минути ще пристигне нужният ви автобус.

Информацията ще се събира и обработва в единен център за управление на градския транспорт. Усилията ни ще бъдат насочени към това, този център да се надгради и да управлява целия градски трафик. Разбира се, това ще се случи поетапно. Освен кръстовищата, по които ще минава бързата автобусна линия, ще оборудваме още 16 ключови кръстовища с видеонаблюдение и система за интелигентно управление на светофарните уредби, съобразена с интензитета на трафика.

За да постигнем приоритетно използване на градския транспорт, ще изградим буферни паркинги на основните входни артерии на града, на които всички, които ползват градски транспорт, ще могат да оставят колите си безплатно.

В продължение на политиката за пълно обновяване на автобусния парк, който обслужва градския транспорт, ще закупим още 7 нови съчленени автобуса, за новоприсъединените квартали на Бургас.

Освен екологично чисти превозни средства, предвиждаме и зелени шумозаглушителни стени по натоварени булеварди, пред сгради с висока обществена значимост и в близост до жилищни територии.

За велосипедистите, ще осигурим още места за паркиране пред обществени сгради.

Други проекти