2016-2019

Преобразяване на Културен дом на нефтохимика

Преобразяване на Културен дом на нефтохимика

Предвижда се създадаване на нова, индивидуална визия на сградата и изграждане на частична надстройка в зоната около главния вход, където ще се обособят две нови многофункционални зали и обслужващи помещения към тях. Пред фасадата ще бъде поставена нова ажурна конструкция, която да обвързва геометрията на старата сграда и надстройката. Проектното решение осигурява разнообразни по големина, височина и разположение зали за ползване както от Културния дом, така и за външни събития.

Ще бъдат обособени:

  • Зона за изобразителни и приложни изкуства – с 3 зали,
  • Музикална зона с 5 зали и студия за звукозапис,
  • Зона за танци и спорт - подходяща за всички видове танци, бойни изкуства, йога,
  • Зона на ветераните на „Лукойл“,
  • Конферентна зала за провеждане на събития с масов характер – фестивали, семинари, изложби и др.
  • Ще бъдат оформени комуникационни площи и фоайета.

Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение до всички обществени зони и помещения, чрез предвидените два нови асансьора и пасарелка на две нива.

Други акценти