Реконструкция на кръстовище „Трапезица“ / Изграждане на пешеходни надлези

Предстои цялостна реконструкция на кръстовище „Трапезица“. То ще стане кръгово и ще е с нова организация на движение, която да облекчи преминаването в тази част на града.

Започва и строителството на четири пешеходни надлеза.

Пешеходни надлези 1 и 2 са свързани и ще осигуряват пресичане на ниво бул. “Тодор Александров“ /от ж.к. “Братя Миладинови“ към Индустриална зона/ и ул. “Струга“ /от ж.к. “Братя Миладинови“ към Индустриална зона/. Те ще минават над новото кръстовище „Трапезица“.

Пешеходни надлези 3 и 4 също са свързани. Те ще осигуряват пресичане на ниво бул. “Стефан Стамболов“ /от ж.к. "Изгрев" към ж.к. "Славейков"/ и бул. “Никола Петков“ /от ж.к. "Зорница" към ж.к. "Изгрев"/.

Четирите съоръжения ще бъдат оборудвани с асансьори, които да се ползват от трудноподвижни хора, хора с инвалидни колички, майки с бебешки колички, както и от велосипедисти.

Конструкцията на пасарелките е максимално лека и елегантна, позволяваща премостването на големи подпорни разстояния с минимален брой и минимални размери на подпорите.

Централната част, която свързва мостовете, както и 4-те комуникационни ядра, са с бетонова конструкция. Мостовете са метални ферми, които стъпват директно върху бетоновата конструкция.

Основен принцип е търсенето на хармония между бетоновите подпори и леката метална пасарелка върху тях. Във връзка с осигуряване на маршрут на извънгабаритни товари по ул. „Одрин“, два участъка от пасарелките са демонтируеми и в случай на нужда могат да се преместят временно.

Изграждането на новите пешеходни надлези ще предотврати инцидентите с пешеходци и ще облекчи значително автомобилния трафик.

Други проекти