2016-2019

Цялостно обновление на площад „Жени Патева“

Цялостно обновление на площад „Жени Патева“

Паркът се намира пред Агенция по вписванията /Стария съд/, между улиците "Уилям Гладстон", "Цар Иван Шишман" и "Цар Асен I".

Проектът предвижда пълна реконструкция на площадното пространство, при съобразяване с наложилите се пешеходни връзки и съществуващата алейна структура. С изпълнението му, мястото ще стане още по-зелено и много по-посещавано, като ще бъдат въведени и мерки за постигане на достъпна среда.

Предвижда се една главна алея, която е продължение на ул. "Патриарх Евтимий" и допълнителни зелени площи. Пред сградата на Агенцията по вписвания ще се оформи представително площадно пространство с възможност за масови прояви и временни изложби на открито. Съществуващият паметен знак ще се запази, като се обособи адекватен достъп до него.

Освен места за отдих на открито, със съответните елементи на градско обзавеждане (пейки, беседки, кошчета за отпадъци и др.), ще бъде изградена детска площадка, предназначена за възрастова група от 3 години до 12 години. Предвидено е въвеждане на енергоспестяващо улично и алейно осветление, обособяване на места за компостиране на растителни отпадъци и за събиране и оползотворяване на дъждовна вода. За повишаване на сигурността и намаляване случаите на вандализъм, ще бъде поставено видеонаблюдение на ключови места.

Други акценти