Развитие на аутсорсинг индустрията и привличането на ИТ компании

  • Изграждане на довеждащата инфраструктура в Индустриална зона Българово
  • Развитие на аутсорсинг индустрията и привличането на ИТ компании. 
  • Многоезичен икономически портал,  който визуализира фирмите, регистрирани на територията на общината, съдържа информация за терени, предмет на икономическа активност, информация за завършващите бургаските университети и училища и друга важна информация за потенциалните инвеститори.
  • Организиране на обучения по актуални за бизнеса теми, 
  • Предоставяне на информация за   услугите в подкрепа на бизнеса, включително възможностите за достъп до външно финансиране

През изминалия мандат, Бургас стана член на Българската аутсорсинг асоциация, с която съвместно работим за развитието на тази ндустрия в града ни. Вече успяхме да привлечем първата си голяма международна компания в тази област, която се развива успешно. Тя вече откри 200 работни места в Бургас. Плановете на компанията са до следващата година те да станат 1 000.  Ще работим за развитие на аутсорсинг индустрията и привличането на ИТ компании. Съвсем скоро ще бъде открит и първият в Бургас смарт сити център, който ще предостави офиси клас А, каквито до момента липсваха в града.  

За да улесним процеса на вземане на решения за инвестиции, ще създадем и поддържаме многоезичен икономически портал,  който визуализира фирмите, регистрирани на територията на общината, съдържа информация за терени, предмет на икономическа активност, информация за завършващите бургаските университети и училища и друга важна информация за потенциалните инвеститори.
Бизнесинкубатор-Бургас ще продължи да подпомага предприемачите, чрез организиране на обучения по актуални теми, предоставяне на информация за   услугите в подкрепа на бизнеса, включително за достъп до финансиране, осъществяване на връзки с Агенцията за инвестиции. 

Продължаваме с развитието на индустриалните зони. Началото на този процес поставихме преди 4 години.  Помните ли запустелите терени, които държавата ни преотстъпи?  На това място вече строят производствените си бази първите трима инвеститори на Индустриален и логистичен парк Бургас. Освен тях, терени в зоната закупиха още 6 местни компании, развиващи дейност в сферата на логистиката, хранително-вкусовата, леката и преработвателната промишленост. Ще изградим довеждащата инфраструктура в Индустриална зона Българово, където първия инвеститор е водеща италианска компания за производство на метални изделия за обувната промишленост.  Тези две зони са насочени към малки и средно големи производства, които са подходящи за градски условия. За да привлечем големи компании, ще настоявам изоставеното бивше военно летище в с. Равнец, да се предостави да развитие на производствени комплекси. Наред с огромните инвестиции за подобряване на базисната инфраструктура, която е фактор за развитие, обмисляме пакет от комплексни и гъвкави мерки за привличане на нови инвеститори, за създаване на трайна заетост.

Други проекти