Дневен център за деца и младежи с увреждания в Морската градина

Предстои цялостна реконструкция на старата сграда, използвана като казарма на 24-и Черноморски пехотен полк. Тя е едноетажна, тухлена, строена през 40-те години на миналия век. През 2011 г. възстановихме покривната конструкция. Новият проект ще превърне съществуващата сграда в Дневен център за деца и младежи с увреждания.

Целта на проекта е повишаване качеството на живот, подкрепа за семействата, отглеждащи деца с увреждания, сигурност в качеството на услугите, които се предоставят, тясно сътрудничество с родителите и техни организации и възможност за доброволен принос при работата.

В сградата ще се обгрижват деца и младежи с психически, физически и сензорни увреждания, ще се извършват медико-социални дейности, рехабилитация и специализирани програми, възпитателна и корекционна работа. Това е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване през деня. Ползването на услугата дава на родителите и близките шанса да се включат по-активно в обществения живот, да се реализират професионално и да преодолеят социалната изолация, на каквато често са подложени, а така също и да получат необходимата професионална подкрепа и помощ в отглеждането на детето си.

Дейностите, които ще се предоставят в дневния център, са:

  • Професионални занимания на децата през деня;
  • Логопедична помощ;
  • Психологична помощ ;
  • Рехабилитационна помощ;
  • Трудотерапевтична помощ ;
  • Организация на свободното време и личните контакти;
  • Индивидуално обучение;
  • Почасово ползване на различните видове услуги;
  • Организиран транспорт.

Дневният център ще обслужва 20 деца и младежи с увреждания, на възраст 7-29 години, включително и такива, които са със 100 % инвалидност с чужда помощ. Той ще работи целодневно, от понеделник до петък, като родителите ще избират дали да оставят децата си само за терапевтична работа или за повече време.

Други проекти