2016-2019

Реконструкция на ул. „Батенберг“

Реконструкция на ул. „Батенберг“

Проектът за обновяване на ул.“Александър Батенберг“ е логически свързан с обновяването на историческото ядро на Приморски парк. С реализацията му ще се създаде още един туристически маршрут към новия портал за пристанището и Морска гара.

В проекта се предвижда от страна на южното платно по цялата дължина на улицата да има една пътна лента за движение с широчина 3.5 м. и двустранно уширение на пътната настилка за надлъжно паркиране. Общата широчина на асфалтовата настилка на южното платно ще бъде 8 м. От северната страна на улицата в проекта се предвижда една пътна лента с широчина 3.5 м. и едностранно разширение за лента за надлъжно паркиране. Общата широчина на асфалтобетоновата настилка ще бъде 5.75 м. Между двете платна за движение ще се обособи разделителен остров с два участъка, в който ще се помести велоалея за двупосочно движение, която ще граничи от едната страна със зелена площ, а от другата с тротоар.

Други акценти