Бул. „Демокрация“

Бул. „Демокрация“, една от най-важните пътни артерии на Бургас, претърпя цялостна реконструкция. С ремонта бе създадена по-добра организация и баланс на отделните пътни потоци – пешеходен, велосипеден, автобусен и автомобилен. Улицата стана по-безопасна за пресичащите хора. Автобусите в градския транспорт се движат по нея с приоритет, като им е осигурена и сегрегирана лента. С пускането на „зелена“ вълна автомобилите я преминават плавно и удобно. Улицата е много по-добре осветена, допълнително озеленена, с по-удобни тротоари и с осигурено паркиране на регламентирани места.

Други проекти