Интелигентни модели за управление на трафика

Община Бургас въведе централизирано управление на трафика, включващо модернизация на 22 светофарно регулирани кръстовища, както и изграждане на 15 стратегически локации за събиране на трафик информация.

Други проекти