Инвестиции от клас „А“

През последните години в Бургас се изпълняваха пет проекта със сертификати за инвестиции от клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Два от тях са реализирани в местността „Мадика“, която се развива като една от перспективните бизнес зони в областния град. Там се инвестират общински средства за изграждането на съвременна довеждаща инфраструктура. Новите отсечки дават перспектива за развитие както на съществуващите, така и на бъдещи нови предприятия в района на Северната промишлена зона.

Други проекти