Обновени ДКЦ I и ДКЦ II

Община Бургас въведе мерки за енергийна ефективност в ДКЦ I и ДКЦ II. Реновирани бяха медицински кабинети и вътрешни помещения. Изпълнените дейности са по проект на Общината, финансиран от Националния Доверителен Екофонд.

Други проекти