Обновяване на ул. „Фердинандова“

След прокопаванията на Вик, Община Бургас извършва цялостен надземен ремонт на ул. „Фердинандова“.Вече е обновена частта ѝ от „Гладстон“ до „Ивайло“. Изградени са много по-широки и удобни тротоари, водещи към пазар „Краснодар“.Засадени са млади дървета по протежение на улицата.

Други проекти