Северен обход на Бургас

Северният обход извежда от града голяма част от транзитния трафик в посока Северното Черноморие. Това спестява вредни газове, инциденти и износване на пътната настилка. Той дава възможност на Бургас да расте в северна посока. Тя е една от малкото възможни, тъй като е разположен между 3 езера и морето. Не на последно място, Северният обход дава перспектива за развитие на бизнес и промишленост в територията около него.

Други проекти