Бул. „Булаир“

Основен ремонт претърпя една от главните пътни артерии в Бургас.

Други проекти