Обновена е ул. "Транспортна“

Дължината й е 3000 м. Преасфалтирани са 14300 м2 в едното и 12720 м2 в другото платно, монтиран е нов бордюр с дължина 2200 м. С проекта са изградени нови колектори, нов водопровод и са монтирани 80 нови дъждоприемни решетки.

Други проекти