Демография

Национално преброяване

Национално преброяване

При последното национално преброяване от 2022 година Бургас се нареди на второ място в страната по брой младо население. Продължаваме да сме конкурентни и поддържаме възходящата тенденция в развитието си! Младите хора дават облика на модерния Бургас. Нашите усилия са насочени в посока да осигуряваме благоприятна среда и удобства за това.

Други акценти