Демография

Нови работни места

Нови работни места

Привличане на инвеститори и създаване на нови работни места. Стимули за предприемачи и компании, които създават работни места. Пълно административно съдействие от страна на Общината.

Други акценти