Индустриален и логистичен парк - Фаза 2

Теренът вече е заравнен. Електропроводите на ЕСО и водопроводите на ВиК са изместени в нови трасета, съобразно изработения ПУП. През следващите 4 години ще насочим усилия за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в територията с площ от 600 декара, разпределена на индустриални имоти между 16 и 150 декара. Там вече са привлечени 7 компании, които проектират производствените си бази. Заявени са 650 работни места.