ИТ и Аутсорсинг

- Осигуряване на обзаведени офиси на преференциални цени за И Т и Аутсорсинг компании, които разширяват екипи или стартират дейност в Бургас, за срок от 6 месеца.
- Подпомагане на компаниите в процеса на обучение и набиране на кадри.
- Разширяване на обхвата на безплатните академии за обучение на кадри.
- Предоставяне на обобщена информация за свободните работни места в сектора.