Грижа за отдалечените квартали и съставните селища

- Подобряване на условията в детски градини и училища.
- Обновяване и поддръжка на зелените площи и обособяване на зони за отдих.
- Модернизация на осветлението.
- Ремонт на детски кътове.
- Осигуряване на подходящи условия за провеждане на спортни дейности на открито и закрито.
- Обновяване на читалища.
- Грижа за възрастните хора чрез Домашния социален патронаж.
- Социални услуги за лица с увреждания.
- Ремонт на тротоари, стълбища, градинска и паркова мебел, осигуряване на достъпна среда.