Програма "Нов живот за старите фасади"

Пълно съдействие на собствениците на стари сгради чрез програма „Нов живот за старите фасади“. Подкрепа за тях при изготвянето на инвестиционни проекти за реставрация и съгласуването им с Министерство на културата и НИНКН