Спортна зала "Младост"

Дейностите по проектното предложение ще се фокусират върху спортна зала „Младост“ и целят да я превърнат от стара сграда в модерен център за спорт и здравословен начин на живот, който да приобщава и хора от различни уязвими групи. Залата е построена преди десетилетия в архитектурния стил „Баухаус“. Атрактивният проект ще я обнови изцяло, запазвайки характерния й силует. Заедно със спортната зала ще бъде благоустроено и цялото пространство около нея. Здравата растителност ще бъде запазена.