Градска платформа SMART BURGAS

SmartBurgas е електронна платформа, предоставяща информация за различни аспекти на градския живот в реално време със следните модули: Паркиране – за общински затворени паркинги и улично паркиране; Велосипедна мобилност – веломрежа и велостоянки; Ремонти и снимки; Управление на отпадъци; Обекти на интерес; Трафик – натовареност на пътни артерии; Метеорология; „Бургас диша”; Управление на риска от наводнения; Модул с информационен панел за събития; Модул за инвеститорите и бизнеса; Модул „Burgas Apps”; Виртуална разходка в Бургас; Модул за общностна активност; Модул „Видеонаблюдение”. Данните ще могат да бъдат разглеждани чрез мобилен телефон, таблет или компютър, а мобилно приложение ще дава възможност на всеки един да ги използва в реално време.