Видеонаблюдение

Предвиждаме до 2023 г. общият брой на камерите на територията на община Бургас да е около 1800. Разширяваме системата за видеонаблюдение с обзорни камери и камери за разпознаване на автомобилни номера, разположени в близост до пътни артерии. Ще бъде увеличена гъстотата на камерите в обществените и междублокови пространства. Информацията от отделните локации ще се подава към Центъра за Видеонаблюдение и Управление на трафика, както и към централизирана база данни на МВР.