Филхармонията

Оригиналната фасада на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“ от 1913 г. се възстановява в рамките на стартиралата мащабна реконструкция на сградата. Проектът включва още топлоизолиране на всички стени и покрива, подмяна на дограма и мазилки, реконструкция на корнизи, обновяване на всички вътрешни помещения, подобряване на акустиката, осигуряване на достъпна среда.