Младежки културен център

Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Младежки културен център.