Проект за Етнографски музей

Етнографският музей на Бургас ще се развие в място, което отговаря на всички функционални, експлоатационни и естетически изисквания, съответстващи на статута на паметник на недвижимото културно наследство от местно значение. Предвидените мерки за благоустрояване са строго съобразени с автентичния вид на сградата.