Новини

Димитър Николов: Бургас ще развива три нови индустриални зони

Димитър Николов: Бургас ще развива три нови индустриални зони

„През изминалия мандат усилията ни бяха насочени към изграждане на индустриални зони. Те привлякоха много инвеститори. През следващите 4 години основна задача на Бургас ще е да осигури достатъчно специалисти за новите производства, които отварят поетапно в индустриалните зони, както и да подготви нови територии за бъдещи инвеститори.“, заяви Димитър Николов.

 

Той поема ангажимент за развитието на три нови индустриални зони:

 

* Индустриален и логистичен парк – Фаза 2

Теренът под к-с „Меден рудник“ вече е заравнен. Електропроводите на ЕСО и водопроводите на ВиК са изместени в нови трасета, съобразно изработения ПУП. През следващите 4 години усилията ще бъдат насочени към изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в територията с площ от 600 декара, разпределена на индустриални имоти между 16 и 150 декара. Там вече са привлечени 7 компании, които проектират производствените си бази. Заявени са 650 работни места.

 

* Индустриална зона „Девети километър“

В нея вече е привлечен голям инвеститор, който стартира строителните дейности по изграждане на завод за бронирани моторни превозни средства. Плановете на компанията са да обхване пълния цикъл, като позиционира и съпътстващите производства на балистични стъкла, CNC обработка, боядисване, тапициране и др. В процес на изпълнение е и проект за разширение на пътната връзка на зоната с Автомагистрала Тракия и изграждане на водопровод. Това е предпоставка за реализиране на нови инвестиции в частните територии, предназначени за складови и производствени дейности, които граничат с довеждащата до зоната инфраструктура.

 

* Индустриална зона „Дванадесети километър“

Стартирани са административните процедури по промяна на предназначението на територия от 346 декара. Там ще се обособи нова индустриална зона на Бургас. Имотът е в близост до Автомагистрала Тракия и с потенциал да привлече големи инвеститори.

 

Други актуални новини