Новини

Стартира благоустрояване на междублокови пространства в к-с „Възраждане“

Стартира благоустрояване на междублокови пространства в к-с „Възраждане“

Вчера стартира мащабен ремонт в пространството между блокове 40, 41, 42 и 43 в к-с „Възраждане“. На живеещите в района бургазлии ще бъде създадено временно неудобство, но после там ще има нови паркоместа, две детски площадки, тротоари. Ще се запази максимално съществуващата зеленина, като се внесат и нови млади дървета. Същото ще се случи на много места във „Възраждане“, както и във всички други комплекси на града.

За тези проекти има одобрен сериозен ресурс по линия на европейските програми, който ще се инвестира в:

- рехабилитация на уличните платна, тротоарни настилки, обособяване на места за паркиране,

- осигуряване на достъпна среда за хора със затруднена мобилност,

- рехабилитация и предложения за нови решения в уличното озеленяване,

- енергоефективни решения за уличното осветление,

- внедряване на иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода,

- използване на алтернативни източници на енергия,

- мерки за управление на отпадъците,

- създаване на условия за ефективно включване на местната общност при намирането на решения за обновяване на междублокови пространства.

Предвижда се подмяна на алейни настилки, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, декоративни пластики и др.), монтиране на енергоспестяващо алейно осветление, озеленяване, създаване на достъпна среда, изграждане на детски площадки, съобразени с изискванията за безопасност. Освен това, ще бъдат обособени зони за рекреация, спорт, ще се изградят нови паркинги и велоалеи.

Други актуални новини