Модернизация на училищната инфраструктура

Образованието остава един от най-важните приоритети в работата на Община Бургас. Ще продължим да надграждаме постигнатото на всички нива - от детската градина, през основното и средното, до висшето образование. За нас всеки лев, вложен в образование, е инвестиция в бъдещето на Бургас. Ще бъдат изградени шест нови сгради на бургаски училища.