Нова сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

Изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование.