Повече възможности за физическа активност на децата

Ще бъдат изградени нови или ремонтирани съществуващите физкултурни салони на 10 училища. Ще бъдат обновени спортни и площадки за игра в 10 училища и детки градини.