Интелигентна система за градска среда

Надграждане на интелигентната система за осветление на града, изграждане на „умни“ улични стълбове и „умно градско оборудване“ – един модерен начин да се решат нуждите на градската среда чрез добавяне на смарт функционалности към традиционни обекти на уличната среда, като станция за мониторинг на параметрите на околната среда, камери за видеонаблюдение, hot spot точка за безплатен достъп до интернет през безжична Wi-Fi свързаност на обикновения осветителен стълб, зареждане с USB кабел на преносими устройства (телефони, таблети, фотоапарати и др.) и индивидуални електрически превозни средства от типа на електрически велосипед или инвалидни колички.