ОТ ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ

Скъпи спомени

Скъпи спомени

ОТ ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ
2014: Спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони

2014: Спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони

Равносметката за пазара на труда през 2014 г. безспорно е положителна – увеличаваща се заетост и намаляваща безработица. Въпреки че… ОТ ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ