Дневен център за хора с ментални увреждания

Хората с ментални увреждания имат нужда от качествена грижа, както всички останали пациенти. Одобрен е наш проект, с който се създава нов Дневен център. В него специалисти ще работят за социалната рехабилитация на хората с тази диагноза. Центърът ще се намира на втория етаж в сградата на бившия Отрезвител. Там предстои да бъде извършен основен ремонт. Впоследствие ще бъде доставено обзавеждане и специализирано медицинско оборудване.

Една от основните цели на проекта е да помогне за намаляване на социалната изолация на хората с ментални увреждания. Доказано е, че когато останат сами и необгрижени, състоянието им се влошава. Така те могат да станат опасни за себе си и за околните. Ще се работи много и с техните семейства, за да се научат как да помагат на психичноболните си близки у дома.

В дневния център ще се предлагат различни видове терапия. Предвижда се той да обслужва около 30 пациенти на възраст между 18 и 65 години. За тях ще се грижат 35 обучени медицински специалисти и немедицински кадри: психиатри, психолози, социолози, здравни медиатори, санитари. 

Други проекти