АКЦЕНТИ – ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2015-2019

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

- Разширяване на Комплексен онкологичен център - Бургас с нов онкологичен корпус и ново отделение по химиотерапия;

- Закупуване на още един линеен ускорител за Комплексен онкологичен център - Бургас;

- Ново спешно отделение и нова шокова зала в МБАЛ – Бургас;

- Нов кръвен център в МБАЛ – Бургас и оборудването му с модерна апаратура;

- Преместване на диспансера за кожно-венерически заболявания в ремонтирани помещения към МБАЛ - Бургас;

- Нов линеен ускорител с REТ скенер за нуждите на радиохирургията в МБАЛ – Бургас;

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ 1, ДКЦ 2 и Медицински център 2;

- Създаване на общински фонд „За здравето на Бургас“;

- Подпомагане на всички лечебни заведения, които инвестират в иновативни технологии за диагностика и лечение и в привличане на висококвалифицирани медицински специалисти;

- Изграждане на нов Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“;

- Основен ремонт на Центъра за психично здраве.

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

- Дневен център за деца и младежи с увреждания в Морската градина;

- Дневен център за хора с ментални увреждания на втория етаж в бившия Отрезвител;

- Център за рехабилитация на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания в Минерални бани;

- Увеличаване на фонда от общински жилища за млади бургаски семейства;

- Финансова подкрепа за деца и лица с тежки здравословни, материални и социални проблеми;

- Увеличаване броя на обслужваните от домашен социален патронаж бургазлии от 800 на 1000 души;

- Увеличаване капацитета на социалната услуга „Обществена трапезария“;

- Дневен център за подкрепа на лица, претърпяли сексуално посегателство.

 

СПОРТ

- Изграждане на многофункционална спортна зала „Арена Бургас”;

- Изграждане на многофункционален спортен комплекс в „Меден рудник“;

- Изграждане на покрит плувен басейн с олимпийски размери и футболно игрище в парка на к-с „Славейков“;

- Изграждане на нов скейт парк в „Меден рудник“;

- Нови спортни игрища на Минерални бани;

- Обновяване на тенис кортовете на ул. „Батенберг“ и изграждане на зали за скуош;

- Разширяване на възможностите за практикуване на различни видове спорт от хората с увреждания;

- Още нови спортни игрища в кварталите и съставните селища;

- Развитие на клубния спорт.

 

ЕКОЛОГИЯ

- Създаване на система за наблюдение и ранно предупреждение при бедствия и аварии с 24-часов мониторинг;

- Три нови екозони – екозона „Канал Вая“, екозона „Долно Езерово“ и екозона „Вая“;

- Нова система за мониторинг на чистотата на Черно море;

- Подземни контейнери за отпадъци на много места в града;

- Масово поставяне на компостери за оползотворяване на биоразградимите отпадъци;

- Изграждане на допълнителни инсталации в Регионално депо - Бургас за максимално оползотворяване на отпадъците;

- Нови зони за свободно движение на кучета.

 

ЗЕЛЕН ГРАД

- Създаване на единна зелена система чрез обновяване на зелените площи и съоръженията към тях;

- Благоустрояване на парк „Езеро“;

- Благоустрояване на историческо ядро в Приморски парк;

- Нови шумозащитни пояси в града.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

- Изграждане на първата „Пасивна“ детска градина в „Меден рудник“;

- Реконструкция на „Коджакафалията“;

- Основен ремонт на районна отоплителна централа „Меден рудник“, която обслужва две училища и една детска градина в комплекса;

- Изграждане на физкултурни салони, спортни площадки на открито или спортни съоръжения в дворовете на всички учебни заведения. 

- Модернизиране на професионалните училища. Оборудване на модерни специализирани кабинети в:

 • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника;
 • Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“;
 • Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“;
 • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“;
 • Търговска гимназия;
 • Професионална гимназия по транспорт.

- Изпълнение на програма „Сигурност“ в учебни и детски заведения, която включва:

 • Видеонаблюдение в училища и детски градини;
 • Програма за превенция на агресията;
 • Програма за превенция на наркотични зависимости;
 • Програма безопасност и сигурност в интернет;
 • Програма безопасност на децата на пътя.

- Изграждане на нови детски градини:

 • Детска градина в с. Маринка;
 • Филиал на „Ханс Кристиан Андерсен“;
 • Детска градина „Чайка“ в ж. к. „Меден рудник“;
 • Детска градина в кв. Черно море;

- Ремонт на училища и детски градини, мерки за енергийна ефективност.

 • СОУ „Йордан Йовков“ к-с „Изгрев“;
 • СОУ „К. Преславски“ к-с „Славейков“;
 • ЦДГ „Калинка“ кв. „Рудник”;
 • ЦДГ „Теменуга“ с. Равнец.

- След въвеждането на английски език в детските градини, предстои в програмата им да бъдат включени часове по начална компютърна грамотност.

- Програма за здравословно хранене в детските градини.

 

КУЛТУРА И АТРАКЦИИ

- Акве Калиде – комплексът от туристически услуги там ще бъде допълнен с музей и обществен спа център „Римска баня“. Продължават археологическите проучвания, социализацията на откритите артефакти и благоустрояването на района с обособяване на нови екопътеки;

- Преобразяване на Културен дом на нефтохимика;

- Немското училище става библиотека и музей на съвременното изкуство;

- Нова Арт галерия до Часовника;

- Парк на миниатюрите в парк „Езеро“;

- Община Бургас ще продължи да финансира изпълнението на културни проекти, подготвени от външни организации, и издаването на книги от бургаски автори.

 

ТРАНСПОРТ

- Предстои да приключим проект „Интегриран градски транспорт“, което означава, че освен дейностите до момента, ще въведем:

 • Електронна билетна система;
 • Видеонаблюдение на кръстовищата, по които минава бързата автобусна линия;
 • Система за информация на пътници в реално време и приоритет на градския транспорт на светофарно регулираните кръстовища;
 • Спирките ще са с електронни табла, които показват след колко минути ще пристигне нужният ви автобус;
 • Информацията ще се събира и обработва в единен център за управление на градския транспорт;
 • Оборудване на още 16 ключови кръстовища с видеонаблюдение и система за интелигентно управление на светофарните уредби, съобразена с интензитета на трафика;
 • Буферни паркинги при основните входни артерии на града, на които всички, които ползват градски транспорт, ще могат да оставят колите си безплатно;
 • Закупуване на нови автобуси, които да обслужват новоприсъединените квартали на Бургас;
 • За велосипедистите ще осигурим места за паркиране пред всички училища и обществени сгради.

 

ИКОНОМИКА

- Изграждане на довеждащата инфраструктура в Индустриална зона Българово;

- Развитие на аутсорсинг индустрията и привличането на ИТ компании;

- Програма за стимулиране изграждането на висок клас съвременни офис площи, подходящи за ИТ сектора;

- Многоезичен икономически портал, който визуализира фирмите, регистрирани на територията на общината, съдържащ информация за терени, предмет на икономическа активност, информация за завършващите бургаските университети и училища и друга важна информация за потенциалните инвеститори;

- Организиране на обучения по актуални за бизнеса теми;

- Предоставяне на информация за услугите в подкрепа на бизнеса, включително възможностите за достъп до външно финансиране.

 

СТРОИТЕЛСТВО

- Реконструкция на кръстовище „Трапезица“ 

- Изграждане на четири пешеходни надлеза;

- Саниране на 150 бургаски жилищни блока по Националната програма;

- Масово навлизане в междублоковите пространства на всички комплекси с ремонти и изграждане на нови паркинги, детски площадки, тротоари, зелени зони;

- Програма за благоустройствени мероприятия в съставните селища;

- Поетапно обновяване на всички стари и неремонтирани детски площадки в Бургас;

- Старт за изграждане на Северен обход на Бургас;

- Бургазлии решават за подземно автомобилно преминаване на бул. "Демокрация" под ул. "Богориди"; 

- Старата „Магазия“ в Пристанището става Морски културен и развлекателен център;

- Обновяване на ул. „Богориди“;

- Реконструкция на ул. „Батенберг“;

- Цялостно обновление на площад „Жени Патева“, пред Стария съд;

- Ремонт на ул. „Кооператор“ в „Меден рудник“;

- Ремонт на подлеза при бул. „Захари Стоянов“ в „Меден рудник“;

- Поетапна реконструкция на ул. „Одрин“;

- Довършване на Пътен възел ЗАПАД;

- Реставрация на вътрешното пространство на катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“;

- Довършване изграждането на православен комплекс „Свети Николай“ в „Меден рудник“;

- Монтиране на унифицирани табели с имената на улиците в града, за по-лесна ориентация на бургазлии и гостите на града;

- Изграждане на рибарско пристанище и етнографски комплекс в Ченгене скеле;

- Нов районен парк с възможности за отдих и спорт в зона Г на к-с „Меден рудник”.