Активни пенсионери

Създаване на програма за спортни занимания за възрастни „Спортуваме заедно“ (с подкрепата на пенсионерските клубове).
Организиране на профилактични прегледи;
Безплатен градски транспорт за конкретни събития; 
Мобилна администрация за възрастни и трудно подвижни хора.