Домашен социален патронаж

Това е най-голямата социална услуга в града и най-широкоспектърна в страната при предоставянето на услуги в подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания. Близо 1800 потребители са включени в обслужването, като за тях се грижат 260 служители. ДСП управлява няколко направления, насочени към застаряващото население на община Бургас.