Модернизация на съществуващите и създаване на нови социални услуги

- Закупуване на нови автомобили за хора с увреждания и разширяване на курсовете със занимания за възрастни хора.
- Увеличаване на капацитета на асистентската подкрепа, с цел осигуряване на помощ на тежко болните и трудноподвижни потребители.
- Безплатен топъл обяд ще подсигурява хората с най-ниски доходи. Проектът „Грижа в дома в община Бургас“ ще разширява спектъра от дейности, за да задоволи потребностите на възрастните хора.