Разширяване на патронажната грижа

Разработване и реализиране на нов, по-широкобхватен проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“: 
- Подкрепа в дома (почистване, пазаруване, персонална хигиена, медицински консултации);
- Административни и юридически консултации;
- Социална, емоционална и психологическа подкрепа;
- Възможност за включване в почасова работа с подкрепата на Община Бургас.
Разкриване на 9 нови социални услуги за уязвими групи от населението – деца и възрастни