Център на водните спортове

Разширяване и облагородяване на зоната за кайтсърф.
Подкрепа за големите плувни турнири и състезателни изяви, свързани с плуването.
Утвърждаване на Бургас като национален и международен център на ветротроходството