Четирилентови пътища между Бургас и съседните общини

Община Бургас извършва прединвестиционни проучвания за осигуряване на транспортна свързаност между общинските центрове в област Бургас по  направленията „Бургас – Малко Търново“, „Бургас – Средец“ и „Бургас – Айтос“, чрез удобни четирилентови транспортни връзки. 

Това ще даде възможност да бъдат подготвени регионални проекти, насочени към осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез подобряване на инфраструктурата.