"Акве Калиде"

Развитие на „Акве калиде“ като археологически студентски кампус, зона за реакреативен, културен и исторически туризъм. Комплексът ще включва археологически парк с учебно-археологическа част, термален парк, състоящ се от спа комплекс, зона с бунгала, заведение за обществено хранене, къмпинг за каравани, зона за енергоефективни решения за климатична устойчивост, както и лесопарк.